باشترین یاریکەر
رێزبەندیژمارا دەرهەمانناڤ
10بێ ناڤ
20بێ ناڤ
30بێ ناڤ
40بێ ناڤ
50بێ ناڤ
60بێ ناڤ
70بێ ناڤ
80بێ ناڤ
90بێ ناڤ
100بێ ناڤ
Jihad
ئەڤ یاریە من دروستکر دەمێ من خۆ فێری دروستکرنا پروگرامێن ژێر(AI) دکری.
پروگرامەکێ ژێر من بۆ ڤێ یاریێ یێ چێکری کۆ ب زمانێ کوردی دگەهت و دەمێ دبێژیێ بۆ لایەکێ هەرە دشێت هزرا خوە تێدا بکەت و ئەنجامبدەت.
من زمانێن HTML ، CSS و Javascript یێن ب کارئیناتین بۆ دروستکرنا یاریێ.
چەوانیا کرنا یاریێ
بێژە:
سەری یان سڵا ، رێڤەچوون بۆ لایێ سەری.
خوارێ یان خارێ ، رێڤەچوون بۆ لایێ خوارێ.
راستێ یان راست ، رێڤەچوون بۆ لایێ راستێ.
چەپێ یان چەپ ، رێڤەچوون بۆ لایێ چەپێ.
تێگەهشتم جارەکا دی نیشا من نەدە.

The Box

باخڤە!

3
بلندترین ژمارا دەرهەمان: 0

دەرهەم: 0

30
ناڤەکێ بنڤیسە.